Publicerad

Information om FVO

Välkommen Till Åby Älv

Längst uppe i länets norra del, längs gränsen mot Norrbottens län rinner en av våra mindre skogsälvar – Åby älv. Den är välkänd för sitt fina harrfiske, men har under de senare åren också visat sig vara ett gott lax- och havsöringsvatten. Älvens karaktär gör den särskilt lämpad för flugfiske efter lax och öring under sommaren.

Här finns en helt unik självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är ganska stark. Trots att inga utsättningar gjorts så är smolttätheten en av norrlands allra bästa.

I vattnen utanför älvsmynningen arrenderas tre fiskerätter för fasta fisken av fiskevårdsområdet vilket innebär att inget fiske kommer att bedrivas på dessa platser vilket gynnar älvens bestånd av lax och öring.

Åbyälvens Nedre FVO erbjuder utedass och vindskydd på ett flertal platser. Vid badplatsen i Källbomark finns en rullstolsanpassad fiskebrygga.

Åbyälvens Nedre FVO

Fiskevatten

Fiskarter

Åbyälvsleden

Älvens historia